Ds. L. Dijkstrastraat 7
9421 PH Bovensmilde

0592 414 333

info@fysiotherapiebovensmilde.nl

Tarieven

Zonder of met verwijzing bent u bij mij welkom.

Tarieven

Zonder of met verwijzing bent u bij mij welkom.

Geen verwijsbrief nodig

U kunt zonder een verwijzing van uw arts of specialist naar de fysiotherapeut. Dit heet DTF – Directe Toegankelijkheid Fysiotherpie. Natuurlijk mag u eerst nog een afspraak maken bij uw huisarts, maar in principe hoeft dat niet.

Dat heeft voordelen: zo kunt u “direct” bij de specialist in bewegen terecht zodat u meteen kunt werken aan uw herstel. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Als tijdens de screening of intake blijkt dat uw klacht door de fysiotherapeut kan worden behandeld, zal de fysiotherapeut dit met u bespreken en samen met u een behandelplan opstellen en wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Mocht tijdens de screening blijken dat uw klacht niet met fysiotherapie kan worden behandeld, zal de fysiotherapeut u adviseren een afspraak met de huisarts te maken. Of als naar aanleiding van de screening blijkt dat een behandeling niet nodig is, zal hij dit ook met u bespreken en eventueel advies geven over wat u er zelf aan kunt doen.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben we een contract. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraars. Voor behandelingen, die niet door uw verzekering gedekt worden, verwijzen we u naar onderstaande tarieven.

De behandelingen voor fysiotherapie voor volwassenen boven de 18 jaar worden voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraars indien u daarvoor aanvullend bent verzekerd.

Alle zorgverzekeraars hebben fysiotherapie in hun pakket opgenomen. Voor kinderen tot 18 jaar en voor patiënten met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering en de overige behandelingen in de basisverzekering.

Er zijn grote verschillen tussen de aanvullende pakketten van de verschillende verzekeraars. U dient zelf na te gaan voor hoeveel zittingen u bent verzekerd. Het is raadzaam van tevoren de verzekeringspolis na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, zodat u niet onverwacht extra kosten krijgt door de behandeling.

 

Tarieven 2023

  • Fysiotherapie (in de praktijk) € 35,84
  • Fysiotherapie (aan huis) € 46,80
  • Intake en onderzoek na verwijzing (in de praktijk) € 42,30
  • Intake en onderzoek na verwijzing (aan huis) € 57,-
  • Intake en onderzoek na screening (in de praktijk) € 57,-
  • Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61,-
  • Niet nagekomen afspraak € 35,84
Fysiotherapie (in de praktijk)€ 31,-
Fysiotherapie (aan huis)€ 46,-
Intake en onderzoek naar verwijzing (in de praktijk)€ 42,-
Intake en onderzoek na verwijzing (aan huis)€ 57,-
Intake en onderzoek na screening (in de praktijk)€ 42,-
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 60,-
Niet nagekomen afspraak€ 31,-

De eerste afspraak

Wilt u bij de eerste afspraak in ieder geval meenemen:

• uw verzekeringsgegevens (verzekeringspas)
• verwijzing (alleen nodig bij verwijzing door huisarts of specialist)
• legitimatiebewijs
• het ingevulde aanmeldformulier