Ds. L. Dijkstrastraat 7
9421 PH Bovensmilde

0592 414 333

info@fysiotherapiebovensmilde.nl

Fysiotherapie voor kwetsbare ouderen

Door de vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen. Dit zijn ouderen die zowel lichamelijk als geestelijk minder vitaal zijn. Zij zijn vaak afhankelijk van zorg, maar willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en stellen de gang naar het verpleeg- of verzorgingshuis uit.

 

Langer thuisblijven wonen houdt in dat kwetsbare ouderen gezond en mobiel moeten blijven. En het valgevaar tot een minimum moeten beperken. Bij afname van de lichamelijke gesteldheid/ gezondheid door bijvoorbeeld chronische ziekten en aandoeningen, mobiliteitsproblemen of medicatie (duizeligheid) kan fysiotherapie een positieve invloed op herstel hebben.

 

 

Oefentherapie

De therapie die gegeven wordt, bestaat vooral uit oefentherapie en is gericht op:

         Valpreventie

         Verminderen van klachten

         Voorkomen of verminderen van achteruitgang

         Optimaliseren en behouden van zelfstandigheid in het dagelijkse functioneren

 

Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen, dan is therapie in uw woning mogelijk.  Naast het werken met de patiënt is er ook aandacht voor het begeleiden en adviseren van familie en mantelzorgers over de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

 

 

 

De therapie is vaak onderdeel van multidisciplinaire zorg waarin de fysiotherapeut overleg heeft met huisarts, thuiszorg, specialist en waar nodig andere hulpverleners.

Neem contact op en plan een afspraak: