Ds. L. Dijkstrastraat 7
9421 PH Bovensmilde

0592 414 333

info@fysiotherapiebovensmilde.nl

Klachtenreglement

 • KLACHTENREGLEMENT

   Fysiotherapie Bovensmilde doet er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of kunt u ontevreden zijn over de manier waarop er met u om is gegaan.

   

   

  Het is goed om uw klacht kenbaar te maken.

   

  Het is allereerst de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut. Als u dit lastig vindt kunt u bijvoorbeeld iemand meenemen naar het gesprek.

   

  Indien een gesprek met de fysiotherapeut niet heeft geholpen kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen.

   

  Dit kan bij drie instanties en welke u kiest hangt af van het resultaat wat u wilt bereiken:

  1.       Klachtencommissie
  Deze commissie is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF ). U benadert deze commissie als u erkenning wilt voor uw probleem. De commissie zal de betreffende therapeut aanspreken op zijn professionaliteit en er kan geen schadevergoeding of straf worden opgelegd.

   

  2.       De commissie van Toezicht
  Deze commissie van het KNGF heeft de bevoegdheid om de betreffende therapeut te schorsen of ontzetten uit het lidmaatschap van het KNGF. Deze commissie kan de therapeut niet verbieden zijn beroep uit te oefenen.

   

  3.       Regionaal Tuchtcollege
  Als u vindt dat de therapeut zijn vak niet meer mag uitoefenen kunt u terecht bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

   

  Belangrijk is dat u elke klacht schriftelijk indient. Anoniem indienen van de klacht is niet mogelijk.
  De klacht zal onderzocht worden door de betreffende commissie en deze commissies zijn allen onafhankelijk.

  De behandeling van de klacht is gratis.

   

  Adressen

   

  Secretaris Klachtencommissie KNGF

  Postbus 248

  3800 AE Amersfoort

   

  Commissie van Toezicht KNGF

  Postbus 248

  3800 AE Amersfoort

   

  Regionaal Tuchtcollege: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl